Дейности

Образователно-възпитателна работа в ДГ № 89 „Шарена дъга“ е съобразена с действащите Закон за НП, ППЗНП, Наредби и ДОИ. Целта е подготовка на децата за училищно обучение, изграждане на система от ценности у децата, осигуряване на условия за успешно адаптиране към новата социална роля „УЧЕНИК“.

Предлагаме допълнителни педагогически услуги- – Английски език, Приложни изкуства, Футбол, Фолклор.

 • ДГ № 89

  ДГ № 89 „Шарена дъга“

  гр. София
  кв. Враждебна, ул. "27-ма" № 3
  Тел: 02/840 63 35
  Имейл: odz_45@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com