Дневен режим

Дневна организация на дейностите в ДГ № 89

Време Фиксирани ситуации Нефиксирани ситуации
7.00 – 8.15ч. Прием на децата
– ФИЛТЪР
Игрови ситуации;
дейности по избор.
8.15 ч. Утринно раздвижване Игрови ситуации
8. 30ч. Закуска
9.00 ч. Обучаващи ситуации-
всички групи
10.00ч. Подкрепителна закуска
10.30ч. ДПУ
Игри на открито
11.30 -12.30 ч. Обяд
13.00 -15.00 ч. Следобеден сън
15.30 ч. Следобедна закуска Игрови ситуации,
Дейности по избор
16.00 ч. Обучаващи ситуации
ДПУ
17.00- 18.30 ч Игри на открито
Изпращане на децата

 • ДГ № 89

  ДГ № 89 „Шарена дъга“

  гр. София
  кв. Враждебна, ул. "27-ма" № 3
  Тел: 02/840 63 35
  Имейл: odz_45@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com