Група „Звънче“

Група „Звънче“

„Звънче“ е втора градинска група с деца на възраст от 4 до 5 години.

Децата се отглеждат, възпитават и обучават от Ц. Георгиева и Р. Николова.

Децата се учат да живеят заедно, да споделят дейности и общи пространства, да разкрият и изявят своите дадености и таланти.

Организацията на дневният режим на децата е съобразен с възрастта им и се провежда по програма одобрена от МОН.

 • ДГ № 89

  ДГ № 89 „Шарена дъга“

  гр. София
  кв. Враждебна, ул. "27-ма" № 3
  Тел: 02/840 63 35
  Имейл: odz_45@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com