Група „Усмивка“

Група „Усмивка“

„Усмивка“ е първа градинска група с деца на възраст от 3 до 4 години.

Децата се отглеждат, възпитават и обучават от двама педагози Рашка Иванова и Нина Съйкова и помощник-възпитател Росица.

Обучението е във вид на занимателни ситуации с богато илюстрирани помагала.

Организацията на дневният режим на децата е съобразен с възрастта им и се провежда по програма одобрена от МОН.

 • ДГ № 89

  ДГ № 89 „Шарена дъга“

  гр. София
  кв. Враждебна, ул. "27-ма" № 3
  Тел: 02/840 63 35
  Имейл: odz_45@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com