Група „Смехорани“

Група „Смехорани“

„Смехорани“ са най-малките възпитаници на нашата детска градина. Това е яслена група с деца до 3 годишна възраст.

Децата се отглеждат, възпитават и обучават от медицински сестри М. Богданова и С. Николова.

Средата, в която са децата е близка до уюта и топлината в семейството.

Организацията на дневният режим на децата е съобразен с възрастта им и се провежда по програма одобрена от МОН.

 • ДГ № 89

  ДГ № 89 „Шарена дъга“

  гр. София
  кв. Враждебна, ул. "27-ма" № 3
  Тел: 02/840 63 35
  Имейл: odz_45@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com